Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Będzin

Prowadzone przez miasto gimnazja i szkoły podstawowe
z oddziałami gimnazjalnymi przygotowują się do przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych w dniach od 10 do 12 kwietnia 2019 roku.

Dyrektorzy szkół skompletowali składy zespołów nadzorujących i w ten sposób bez przeszkód powinni przeprowadzić egzaminy.