Uczniowie klas 7 i 8 ze wszystkich będzińskich szkół podstawowych uczestniczyli w międzyszkolnym konkursie informatycznym pod hasłem „Bezpieczeństwo w sieci”.

Głównym celem konkursu, który odbył się 4 kwietnia 2019 roku
w Szkole Podstawowej nr 4 było zachęcenie młodzieży do bezpiecznego i świadomego korzystania
z Internetu.

Każda ze szkół przyniosła ze sobą plakat, który został umieszczony w galerii szkolnej, a następnie oceniony przez jury.

Spotkanie rozpoczęło się od pokazu prezentacji multimedialnej pt. „Bezpieczeństwo w sieci”. Uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób dbać o swoją prywatność, jakie zagrożenia wiążą się z korzystaniem
z Internetu i w jaki sposób można je niwelować oraz czym jest cyberprzemoc, hejt, mowa nienawiści
i jak sobie z nimi radzić.

Następnie uczestnicy rozwiązywali zadania oraz wzięli udział w quizie, przeprowadzonym przy pomocy aplikacji Kahoot. Zawodnicy odpowiadali na 24 pytania związane z bezpiecznym korzystaniem
z Internetu.

  • Pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 1,
  • drugie miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3,
  • trzecie miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody w postaci gadżetów komputerowych, które ufundował Prezydent Miasta Będzina Łukasz Komoniewski.