Dofinansowanie na profilaktykę zdrowotną dzieci w Będzinie

Miasto Będzin z dumą ogłasza, że uczniowie klas trzecich szkół podstawowych mieli okazję skorzystać z wyjątkowego programu profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej, dzięki wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dzięki dotacji w wysokości 88 200 złotych, 244 młodych mieszkańców mogło spędzić niezapomniane chwile nad polskim morzem.

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

W bieżącym roku szkolnym miasto Będzin otrzymało znaczącą dotację na realizację projektu "Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2023/2024". Środki te pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i pozwoliły na sfinansowanie wyjazdów na tzw. „zielone szkoły”.

Kwota dotacji wyniosła 88 200 złotych, co umożliwiło pokrycie kosztów związanych z organizacją wyjazdów oraz realizacją różnorodnych działań edukacyjnych i profilaktycznych. W wyjazdach uczestniczyło 244 uczniów klas trzecich będzińskich szkół podstawowych, którzy mieli okazję spędzić czas w nadmorskich miejscowościach od 18 maja do 20 czerwca 2024 roku.

Program profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej

Realizowany podczas wyjazdów program obejmował szeroki zakres działań mających na celu poprawę zdrowia dzieci oraz ich świadomości ekologicznej. W ramach programu przeprowadzono m.in. przeglądy higieniczne oraz bieżącą analizę stanu zdrowia dzieci. W razie potrzeby zapewniono pomoc lekarską, a także gimnastykę korekcyjną i ćwiczenia rehabilitacyjno-rekreacyjne.

Dzieci uczestniczyły również w współzawodnictwie sportowym, które obejmowało gry i zabawy ruchowe na plaży, pływanie oraz wycieczki piesze. Zajęcia sportowe były urozmaicone konkursami sprawnościowymi i turniejami sportowymi, które odbywały się na świeżym powietrzu.

Bliski kontakt z naturą i edukacja ekologiczna

Wyjazdy były również okazją do poznawania najbliższej okolicy i bliskiego kontaktu z przyrodą. Organizowane były wycieczki krajoznawczo-turystyczne, spacery wzdłuż brzegu morza oraz piesze wycieczki połączone z edukacją ekologiczną. Dzieci miały szansę uczestniczyć w pogadankach i konkursach proekologicznych, co miało na celu wzbogacenie ich wiedzy na temat ochrony środowiska.

Program obejmował także wzbogacenie wartości zdrowotnej żywienia, co miało na celu promowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów. Dzieci miały okazję nauczyć się, jak dbać o swoje zdrowie poprzez odpowiednie odżywianie i aktywność fizyczną.

Podsumowanie

Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, uczniowie z Będzina mogli skorzystać z bogatego programu profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej podczas wyjazdów na „zielone szkoły”. To cenne doświadczenie pozwoliło dzieciom nie tylko poprawić swoje zdrowie, ale także zdobyć wiedzę na temat ochrony środowiska i zdrowego stylu życia.


Na podstawie: UM Będzin