Konferencja Beneficjentów BLISKO w łódzkiej Bibliotece MeMo
W dniach 6-7 czerwca w Bibliotece MeMo w Łodzi miała miejsce niezwykle inspirująca konferencja poświęcona przyszłości czytelnictwa. Wydarzenie, zorganizowane przez Narodowe Centrum Kultury, zgromadziło licznych beneficjentów programu BLISKO, oferując bogaty program pełen wykładów, warsztatów i dyskusji.

Wykłady i dyskusje o przyszłości czytelnictwa

Konferencja odbyła się pod hasłem "Czytanie jako kompetencja przyszłości" i zgromadziła ekspertów, bibliotekarzy oraz entuzjastów literatury z całego kraju. W trakcie dwóch dni uczestnicy mieli okazję wysłuchać inspirujących wykładów oraz wziąć udział w dyskusjach na temat roli czytelnictwa w kształtowaniu kompetencji przyszłości. Poruszano zagadnienia związane z promowaniem literatury wśród różnych grup wiekowych oraz wykorzystywaniem nowoczesnych technologii w bibliotekach.

Warsztaty i wizyty w filiach biblioteki

Jednym z kluczowych elementów konferencji były warsztaty sieciujące, które umożliwiły uczestnikom wymianę doświadczeń oraz nawiązanie nowych kontaktów. Warsztaty te były okazją do omówienia praktycznych aspektów organizacji wydarzeń kulturalnych oraz strategii aktywizacji lokalnych społeczności. Dodatkowo, uczestnicy mieli możliwość odwiedzenia różnych filii łódzkiej biblioteki, co pozwoliło im na lepsze zrozumienie funkcjonowania tych placówek i czerpanie inspiracji do własnych działań.

Nietypowa niespodzianka dla uczestników

Organizatorzy konferencji zadbali również o elementy relaksacyjne, wprowadzając nietypową niespodziankę w postaci "Silent disco". Była to forma rozrywki, w której uczestnicy mogli tańczyć do wybranej przez siebie muzyki, korzystając ze specjalnych słuchawek. Tego rodzaju atrakcja nie tylko dostarczyła rozrywki, ale również zintegrowała uczestników w sposób niekonwencjonalny.

Podziękowania i wsparcie finansowe

Warto podkreślić, że konferencja została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Organizatorzy, czyli Narodowe Centrum Kultury, wyrazili wdzięczność Dyrekcji i Pracownikom Biblioteki MeMo za gościnność i profesjonalne przygotowanie wydarzenia.

Konferencja była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i zdobycia nowych umiejętności, które z pewnością będą miały pozytywny wpływ na rozwój czytelnictwa w naszym regionie.


Biblioteka Publiczna w Będzinie