Polisa na życie i ubezpieczenie na życie — czy to oznacza to samo?

Choć wiele osób używa określeń polisa i ubezpieczenie zamiennie, z prawnego punktu widzenia każde z pojęć ma inne znaczenie. Sprawdźmy, czym różni się polisa na życie od ubezpieczenia na życie.

Ubezpieczenie na życie to rodzaj umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym, której przedmiotem jest ochrona życia osoby ubezpieczonej. W przypadku jej śmierci, bliscy wskazani we wniosku otrzymają świadczenie pieniężne, które pozwoli im zachować dotychczasowy standard życia, a także spłacić ewentualne zobowiązania finansowe takie jak pożyczki czy kredyt hipoteczny.

Polisa na życie jest natomiast dokumentem, który potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia na życie. Zawiera ona podstawowe informacje uwzględnione w umowie:

  • dane ubezpieczyciela i osoby ubezpieczonej,
  • numer polisy,
  • przedmiot ubezpieczenia,
  • sumę ubezpieczenia,
  • czas trwania i okres ubezpieczenia,
  • wysokość składki.

Polisę ubezpieczenia na życie wystawia i wysyła ubezpieczającemu towarzystwo ubezpieczeniowe bądź jego przedstawiciel – najczęściej pocztą lub e-mailem w formie pliku PDF. Co do zasady ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu wskazanym w polisie, oczywiście pod warunkiem zapłaty pierwszej składki.

Jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie na życie – 4 rzeczy, na które warto zwrócić uwagę

Wykupienie ubezpieczenia na życie to przejaw odpowiedzialności i troski o przyszłość bliskich. W przypadku śmierci ubezpieczonego wypłacone przez ubezpieczyciela świadczenie pozwoli uniknąć kłopotów finansowych i zachować dotychczasowy (lub zbliżony do dotychczasowego) poziom życia. Aby ubezpieczenie na życie najlepiej spełniło swoją funkcję, warto wybrać to, maksymalnie dostosowane do konkretnych potrzeb i oczekiwań. Jak to zrobić?

Zanim podpiszesz umowę ubezpieczenia, porównaj dostępne na rynku produkty, zwracając uwagę na kilka kluczowych kwestii. Jakich?

1. Suma ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia to maksymalna kwota, jaką może wypłacić ubezpieczyciel po zaistnieniu wskazanego w umowie zdarzenia (w tym przypadku – śmierci ubezpieczonego). Pamiętaj jednak, że wyższa suma ubezpieczenia to także wyższa składka. Przed podjęciem decyzji o sumie ubezpieczenia, weź pod uwagę sytuację i konkretne potrzeba rodziny oraz własne możliwości finansowe.

2. Możliwość rozszerzenia zakresu ochrony w ramach dodatkowych umów Umowa ubezpieczenia na życie zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego. Jeśli zależy Ci na tym, aby otrzymać świadczenie także w innych okolicznościach (np. choroby własnej lub dziecka, niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu etc.) sprawdź możliwość zawarcia dodatkowych umów ubezpieczeniowych.

3. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Wyłączenia odpowiedzialności (znajdziesz je w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia – OWU) definiują okoliczności, za które towarzystwo ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności, a co za tym idzie – po ich zaistnieniu nie wypłaci świadczenia. Przed zawarciem umowy koniecznie zapoznaj się z ich listą. Im mniej wyłączeń, tym lepiej.

4. Elastyczność umowy ubezpieczenia. Zwiększenie sumy ubezpieczenia w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, możliwość zawarcia dodatkowych, które ochronią nie tylko życie, ale także zdrowie, możliwość zmiany osób uposażonych – zanim wybierzesz ubezpieczyciela, upewnij się, jak zapatruje się on na ewentualne zmiany warunków już po zawarciu umowy.Zawierając umowę ubezpieczenia na życie, zadbasz o przyszłość tych, których kochasz najbardziej. Choć wypłacone przez ubezpieczyciela świadczenie nie zrekompensuje straty, pomoże patrzeć w przyszłość z nadzieją.