Dziś będzińska drogówka prowadzi działania kontrolno-prewencyjne pn. "Bezpieczny pieszy". Mają one na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg. Piesi podczas wypadków są szczególnie narażeni na tragiczne konsekwencje tych zdarzeń. Działania trwają od godziny 6.00 i potrwają do wieczora.

Najwięcej wypadków i ofiar wśród pieszych powodują kierujący pojazdami, przede wszystkim samochodami osobowymi. Głównymi przyczynami tych zdarzeń jest nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych. Stąd też podczas prowadzonych działań nadzorem zostaną objęte miejsca, które są szczególnie niebezpieczne dla pieszych np. przejścia przez ruchliwe jezdnie lub inne miejsca, gdzie dochodziło do potrąceń.

Mundurowi będą zwracali szczególną uwagę na kierujących, którzy nie stosują się do obowiązujących przepisów, w tym zwłaszcza w rejonach przejść dla pieszych. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu, wyprzedzanie przed przejściem, czy też omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, to główne „grzechy” kierowców stwarzające ryzyko potrącenia.

W wielu przypadkach także niewłaściwe zachowanie pieszych przyczynia się do niebezpiecznych sytuacji na drodze. Głównie nieostrożne wejścia na jezdnię, przechodzenie przez przejście przy czerwonym świetle, czy wtargnięciu zza pojazdu.

Pamiętajmy! Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany:

  • zachować szczególną ostrożność,
  • zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu, albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

Apelujemy o rozsądek i włączenie wyobraźni, będąc uczestnikiem ruchu drogowego.