Obchody XIX rocznicy tragicznej śmierci sierż. Grzegorza Załogi rozpoczęły się od złożenia kwiatów na skwerze przed Komendą Powiatową Policji w Będzinie i zniczy pod obeliskiem "Poległym w Służbie Ojczyźnie". Następnie uczestnicy uroczystości rocznicowych udali się do kościoła pod wezwaniem Św. Trójcy na będzińskim wzgórzu zamkowym. Tam tradycyjnie już odprawiona została Msza Święta w intencji poległego policjanta oraz będzińskich mundurowych zmarłych w czasie pandemii. W uroczystościach uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej.

Dzisiaj o godzinie 8:30 w Komendzie Powiatowej Policji w Będzinie rozpoczęły się uroczystości związane z XIX rocznicą tragicznej śmierci sierż. Grzegorza Załogi. Uczestnicy uroczystości rocznicowych, w tym Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Artur Bednarek, zebrali się na skwerze przed budynkiem będzińskiej komendy, by złożyć symboliczne wiązanki kwiatów i zapalić znicze pod obeliskiem z pamiątkowymi tablicami "Poległym w Służbie Ojczyźnie" i "Pamięci sierż. Grzegorza Załogi". Na początku uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Będzinie, insp. Arkadiusz Więcek przywitał zgromadzonych gości, a następnie wygłosił przemówienie celem wspomnienia bohaterskiej postawy moralnej zastrzelonego stróża prawa. Następnie nastąpiło złożenie kwiatów pod obeliskiem. Jako pierwszy wieniec złożył Pan Henryk Załoga - ojciec śp. sierż. Grzegorza Załogi, wraz z wnukami. Wieniec złożyli również Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej wraz z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Arturem Bednarkiem oraz Komendantem Powiatowym Policji w Będzinie insp. Arkadiuszem Więckiem. W uroczystościach, obok rodziny poległego policjanta, uczestniczyło wielu gości, przedstawicieli Sejmu RP, lokalnego samorządu terytorialnego, zaprzyjaźnionych służb mundurowych oraz instytucji i urzędów, którzy również złożyli symboliczne kwiaty, co pokazuje, że pamięć o będzińskim policjancie nie gaśnie.

Uroczystości przeniosły się następnie do kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy na będzińskiej Górze Zamkowej. Nabożeństwo w intencji śp. sierż. Grzegorza Załogi było celebrowane przez Kanclerza Kurii Sosnowieckiej ks. dr. Mariusza Karasia. Obecni bądź byli policjanci będzińskiej jednostki stworzyli oprawę liturgiczną, czynnie uczestnicząc we Mszy Świętej, która odprawiana była zgodnie z ceremoniałem policyjnym z udziałem Kompanii Honorowej Oddziału Prewencji Policji w Katowicach pod dowództwem asp. Marcina Pruszka. Mszę zakończyła Modlitwa Policjanta i przemówienie Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja, który przemówił do uczestników uroczystości, podkreślając bohaterską postawę tragicznie zmarłego policjanta.

Wspomnienie o świętej pamięci sierżancie Grzegorzu Załodze

W szeregi Policji wstąpił już jako dziewiętnastolatek, początkowo pełniąc służbę kandydacką w Oddziale Prewencji Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. W listopadzie 2000 roku został przyjęty do służby w Ogniwie Patrolowo – Interwencyjnym Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. Pełniąc służbę w będzińskim garnizonie, dał się poznać, jako policjant bardzo sumienny i zdyscyplinowany, rzetelnie i profesjonalnie wykonujący swoje obowiązki. Służba pełniona przez Grzegorza Załogę była wysoko oceniana i wielokrotnie wyróżniana przez przełożonych. To właśnie jego bohaterska postawa moralna dała o sobie znać i nie pozwoliła mu pozostać obojętnym 18 lat temu. W dniu 10 sierpnia 2003 roku sierżant Grzegorz Załoga pełniąc służbę patrolową na terenie miasta, podjął pościg za sprawcami najścia na mieszkanie. W trakcie tego pościgu uciekający bandyta postrzelił śmiertelnie w głowę policjanta.