Rodzinie i Bliskim
śp. Wiesławy Janik
wieloletniego pracownika Starostwa Powiatowego,
wyrazy głębokiego współczucia
i żalu składają:

Radni i Zarząd Powiatu Będzińskiego
wraz z pracownikami
Starostwa Powiatowego w Będzinie.