Starosta Będziński Sebastian Szaleniec wraz z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie Wojciechem Olesińskim serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych na wykład „Techniki radzenia sobie ze stresem,”, który odbędzie się 27 maja 2022 o godzinie 9.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie przy ul. Krasickiego 17a.

Jak poradzić sobie z problemami? Poznaj techniki radzenia sobie ze stresem!

Status osoby bezrobotnej nie jest wymagany, natomiast osoby zarejestrowane w tut. Urzędzie proszone są o zgłaszanie chęci udziału u doradcy klienta w celu ujęcia w Indywidualnym Planie Działania.

Termin zgłaszania chęci udziału do dnia 25.05.2022 r. osobiście lub telefonicznie 573 205 891 lub 573 205 892.