Społeczna Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE trwa już 13 lat. Wspólne działanie Policji i Związku Banków Polskich mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i obywateli. Dzięki współpracy liczba zastrzeganych dokumentów tożsamości regularnie wzrasta. W czasie trwania wspólnego projektu udaremniono prawie 98 tys. prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 5,2 miliarda złotych. Chroń swoje dane i pieniądze! Utraciłeś dokument – zastrzeż go w banku.

Związek Banków Polskich prowadzi system zastrzegania skradzionych i zagubionych dokumentów tożsamości. W Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczestniczą wszystkie polskie banki oraz szereg innych firm i instytucji.

UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU – to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego). Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać:

Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami (zobacz listę banków). Wystarczy zgłosić zastrzeżenie tylko w jednym banku, a dane zostaną automatycznie przekazane do wszystkich pozostałych uczestników Systemu DZ. Najlepiej to zrobić osobiście w oddziale bankowym. Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości). Można również skorzystać z konta na stronie www.bik.pl (tylko pod warunkiem, że osoba zastrzegająca miała tam już wcześniej założone konto z wykorzystaniem danych z utraconego dokumentu).

Powiadomienie Policji – o ile dokumenty utracono w wyniku przestępstwa.

Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu. Informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie gov.pl.

Podkreślamy, że w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczestniczą wszystkie banki w Polsce oraz szereg innych firm i instytucji. Pełna lista Uczestników, dla bezpieczeństwa całego Systemu, jest jednak objęta tajemnicą.

Przypominamy, że utracone dokumenty tożsamości powinny w bankach zastrzegać nie tylko osoby, które mają już konta bankowe, ale również te, które z usług bankowych nie korzystają (lista banków zastrzegających dokumenty od wszystkich osób).

Pamiętajmy, że dokumentem potwierdzającym nasza tożsamości jest nie tylko dowód osobisty. Do najważniejszych dokumentów wykorzystywanych do poświadczania tożsamości zalicza się:

  • dowód osobisty;
  • paszport;
  • prawo jazdy;
  • książeczka żeglarska;
  • książeczka wojskowa;
  • karta pobytu.

Zastrzegać należy także:

  • karty płatnicze;
  • dowody rejestracyjne.

Plakat przedstawiający informację, aby jak najszybciej zastrzec dokumenty jeśli zostały utracone. W tle wizerunek zamaskowanej osoby w kapturze, a obok niej dowód osobisty.Na dole zamieszczeni partnerzy akcji.

Więcej na temat Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE znajdą Państwo pod adresem: www.DokumentyZastrzezone.pl