Plakat z treścią komunikatu

INTERWENCJA - BRZMI GROŹNIE? BEZ OBAW!

Prace interwencyjne to nazwa instrumentu, a nie nazwa stanowiska czy zakresu obowiązków!

Osoba zatrudniona w ramach prac interwencyjnych może wykonywać pracę na różnych stanowiskach m.in. takich, jak: sekretarka, specjalista ds. HR, księgowa, sprzedawca, kontroler jakości, robotnik drogowy, mechanik, monter, instalator oraz wielu innych!

KORZYŚCI:

Zatrudniając osobę bezrobotną do 30 roku życia w ramach prac interwencyjnych, Urząd będzie refundować Ci część kosztów poniesionych na wynagrodzenia i nagrody w wysokości 1 200,00 zł oraz składkę na ubezpieczenie społeczne ok. 215,16 zł - to jest łącznie ok. 1 415,16 zł miesięcznie przez okres aż 6 miesięcy zatrudnienia!

W SKRÓCIE:

Złóż do nas wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych. Na podstawie złożonego wniosku, Powiatowy Urząd Pracy zawrze z Tobą umowę, a następnie skieruje do Ciebie na rozmowę osoby bezrobotne.

W ramach skierowania zatrudnij młodego człowieka na okres 9 miesięcy - otrzymasz refundację części kosztów jakie poniosłeś w związku z zatrudnieniem (sześć miesięcy refundacji + trzy miesiące zatrudnienia).

Refundacja kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego bezrobotnego jest przyznawana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

W RAZIE PYTAŃ - ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻESZ UZYSKAĆ W SIEDZIBIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BĘDZINIE,

UL. IGNACEGO KRASICKIEGO 17A (POKÓJ 202), POD NUMEREM TELEFONU: 729-054-662

ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ BEDZIN.PRACA.GOV.PLa

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie