Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Będzin

22 października w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego i Technikum im. rtm. Witolda Pileckiego, wchodzących w skład ZSOiT. W imieniu Starosty Będzińskiego Sebastiana Szaleńca w uroczystości udział wziął Wicestarosta Dariusz Waluszczyk.

Wśród obecnych gości byli m. in. Burmistrz Miasta Wojkowice Tomasz Szczerba, Zastępca Dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach ppłk Paweł Golanka, Komendant Placówki Straży Granicznej w Katowicach kpt. SG Radosław Stryjski, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Będzinie mł. insp. Paweł Fryc, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Wojkowicach kom. Cezary Pawlik, p.o. Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Siewierzu kom. Paweł Łotocki, Komendant Powiatowy Państwowej Staży Pożarnej w Będzinie mł. bryg. Arkadiusz Spera, Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach mjr Przemysław Smolarek i kpt. Tomasz Palka, ks. kan. dr Michał Borda i kapelan Zakładu Karnego w Wojkowicach ks. Rafał Madej.

Uczniowie złożyli przysięgę na sztandar szkoły, przyrzekając rzetelnie wypełniać swoje obowiązki, zachowywać godną postawę moralną i obywatelską oraz systematycznie dążyć do rozwoju swojej osobowości.

  • 2021_10_22_wojkowice1
  • 2021_10_22_wojkowice2
  • 2021_10_22_wojkowice4
  • 2021_10_22_wojkowice5
  • 2021_10_22_wojkowice6