Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Będzin

Policjanci wzięli udział w treningu z wyszkolenia strzeleckiego. Oprócz techniki doskonalili także „celne oko”, bowiem codzienna służba wymaga od nich umiejętności sprawnego posługiwania się bronią. Mundurowi zrealizowali programowe strzelania, pod czujnym okiem instruktora. Szkolenie odbyło się na Strzelnicy Dzierżno w Pyskowicach.

Mundurowi rozpoczęli treningi strzeleckie w ramach ćwiczeń Nieetatowego Pododdziału Prewencji Policji Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. Pod czujnym okiem instruktora wyszkolenia strzeleckiego policjanci szlifowali swoje umiejętności w obchodzeniu się z bronią palną. Stróże prawa cyklicznie uczestniczą w szkoleniach i ćwiczeniach, podczas których doskonalą zarówno swoją wiedzę, jak i praktyczne umiejętności strzeleckie, aby jak najlepiej wykonywać powierzone im zadania. Szkolenie strzeleckie musi być zaliczone przez każdego policjanta. Podczas treningu wyszkolenia strzeleckiego policjanci korzystali z różnych jednostek broni. Mundurowi zrealizowali elementy strzelań statycznych i dynamicznych.

Przed strzelaniem odbyła się część teoretyczna, w trakcie której instruktor omówił między innymi zasady obowiązujące na strzelnicy. Natomiast część praktyczna treningu odzwierciedlała realne sytuacje, w których mogą się znaleźć mundurowi. Policjanci podczas ćwiczeń musieli się wykazać celnym okiem i opanowaniem podczas oddawanych strzałów.

  • Policjanci stojący w rzędzie podczas sprawdzenia broni na strzelnicy
  • Policjanci strzelający na strzelnicy. Za policjantami stoi instruktor.
  • Policjanci ładujący magazynki i przygotowujący się do strzelania.
  • Karabin maszynowy trzymający przez policjanta.
  • Umundurowani policjanci, którzy stoją w rzędzie oddają strzały z broni gładkolufowej.
  • Policjanci pokazujący instruktorowi do sprawdzenia broń służbową po zakończonym strzelaniu na strzelnicy.
  • Policjanci oddający strzały na strzelnicy z pistoletu maszynowego.
  • Policjanci oddający strzały na strzelnicy z broni służbowej.
  • Policjanci w pozycji klęczącej oddający strzały z karabinu maszynowego podczas wyszkolenia strzeleckiego