Grafika przestawiająca budynek na tle mapy Powiatu Będzińskiego

Starosta Będziński informuje, że w ramach pozyskanych środków unijnych oraz środków własnych realizowana jest dla całego Powiatu Będzińskiego kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków.

Obecnie w ramach niniejszej pracy geodezyjnej część właścicieli (władających) działek położonych w Będzinie otrzyma zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ich działek ewidencyjnych. Spotkania odbywać się będą w dniach od 26.07.2021 r. do 20.08.2021 r. w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Będzinie, przy
ul. Szkolnej 3.

Z uwagi na fakt, że niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety, zachęcam zawiadomione osoby do przybycia w oznaczonym terminie i wzięcia udziału w tych czynnościach. Proszę o przybycie z dokumentem tożsamości i ewentualnymi innymi dokumentami, jakie mogą być pomocne przy ustalaniu granic swoich działek ewidencyjnych.
W razie pytań prosimy kontaktować się z pracownikami Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Będzinie pod numerem telefonu: 32 36 80 761 do 763, 767, 768 lub bezpośrednio z Wykonawcą tych prac: firmą GeoTech Michał Śliwiński pod numerem telefonu 884 304 474.