Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Będzin

Drodzy Mieszkańcy! W odpowiedzi na liczne zapytania związane z opieką medyczną nad pacjentami pocovidowymi miło nam poinformować, że w PZZOZ w Czeladzi rozpoczęła działalność specjalna poradnia.

- Osoby, które przeszły COVID-19, nadal zmagają się z następstwami choroby, które mogą negatywnie wpłynąć na pracę wielu narządów, co może skutkować uszkodzeniem mięśnia sercowego i płuc czy upośledzeniem funkcji poznawczych takich jak pamięć i koncentracja. Mam nadzieję, że profesjonalna opieka lekarzy nad pacjentami pomoże zminimalizować ryzyko występowania powikłań, a tym samym zapewni należyty komfort leczenia - mówi Starosta Będziński Sebastian Szaleniec.

Poradnia będzie działała na bazie poradni kardiologicznej i służyła zarówno pacjentom leczonym na oddziale covidowym czeladzkiej placówki, jak i wszystkim mieszkańcom powiatu będzińskiego, którzy odczuwają powikłania po chorobie. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że np. utrata węchu może utrzymywać się nawet kilkanaście tygodni, podobnie jak przewlekłe zmęczenie, które wiele osób odczuwa nawet przez kilka miesięcy po tym, jak zostaną uznane za ozdrowieńców.

Każdy chory w ciągu tygodnia przejdzie pełną diagnostykę, dzięki której będzie mógł skorzystać z konsultacji ze specjalistami z zakresu neurologii, ortopedii czy rehabilitacji.

- Na podstawie dotychczas przeprowadzonych na świecie badań na małych grupach pacjentów szacujemy, że 80% pacjentów hospitalizowanych oraz 20% spośród niehospitalizowanych może mieć powikłania pocovidowe. Z tego wynika, że pod opieką naszej poradni byłoby ok. 1000 pacjentów - przewiduje dr n. med. Dariusz Jorg.

Coraz więcej danych wskazuje także, że osoby, które przechorowały COVID-19, są bardziej narażone na występowanie zaburzeń psychicznych. Dlatego w ramach NFZ, szpital już teraz umożliwi pacjentom dostęp do specjalistów psychiatrii w ramach opieki ambulatoryjnej, tak aby móc wesprzeć ozdrowieńców, którzy po chorobie odczuwają lęk, stany depresyjne, zespół stresu pourazowego czy zaburzenia snu.