Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Będzin

Będzin jest członkiem Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, dzięki czemu w cyklicznie wydawanej przez Stowarzyszenie publikacji pt. „Zapiski Kazimierzowskie” ukazał się kolejny artykuł dotyczący naszego miasta.

Zachęcamy do lektury wszystkich edycji tego periodyku, które dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia www.kazimierzwielki.pl.

Można w nich znaleźć wiele ciekawostek na temat historii naszego kraju, informacji związanych z kulturą i tradycją okresu średniowiecza, jak również komentarze do aktualnych wydarzeń związanych z upowszechnianiem dorobku króla Kazimierza Wielkiego.

Opis alternatywny ilustracji

Artykuł z publikacji

Źródło: Zapiski Kazimierzowskie nr 24, s.156