Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Będzin

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu PFRONOd 27 lipca 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie jako poszukujące pracy nie pozostających w zatrudnieniu.


Nabór będzie prowadzony do dnia 07.08.2020 r. lub do wyczerpania środków na ww. cel.

Nabór wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej PFRONOd 27 lipca 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza nabór wniosków dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności dotyczący przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej.

Nabór potrwa od 27.07.2020 r. do 14.08.2020 r.