Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Będzin

Weszły w życie przepisy wprowadzające nowe świadczenie jakim jest dodatek solidarnościowy. Z dodatku solidarnościowego mogą skorzystać osoby, które po 15 marca 2020 r., w następstwie COVID-19, straciły pracę lub ich umowa o pracę na czas określony wygasła.

Więcej informacji można znaleźć na:
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatek-solidarnosciowy/2593418

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące dodatku solidarnościowego można znaleźć na:
https://www.gov.pl/web/rodzina/dodatek-solidarnosciowy-w-pytaniach-i-odpowiedziach

Platforma Usług Elektronicznych ZUS:
https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi