Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Będzin

Uprzejmie informujemy, iż Starostwo Powiatowe w Będzinie od 18 maja 2020 r. w budynku przy ul. Ignacego Krasickiego 17 wznowi bezpośrednią obsługę mieszkańców w zakresie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, w zakresie:

- wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych,
- ochrony środowiska,
- geodezji i kartografii,
- gospodarki nieruchomościami,
- administracji architektoniczno-budowlanej.

Uruchomiony zostanie jednostanowiskowy punkt kasowy.

Poza wymienionymi zadaniami pracownicy wykonywać będą zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, w tym zakresie podstawowymi formami kontaktu ze Starostwem Powiatowym w Będzinie są:

  • poczta elektroniczna/ePUAP/fax,
  • telefon,
  • forma pisemna – za pośrednictwem operatora pocztowego,
  • osobista wizyta w siedzibie Starostwa - w sprawie innej niż opisana powyżej, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty.

Bezpośrednia obsługa mieszkańców odbywać będzie się w budynku przy
ul. Krasickiego 17 na parterze.

Osoba wchodząca na teren Urzędu powinna mieć założoną maseczkę ochronną (lub w inny sposób mieć zakryte usta i nos), przejść procedurę pomiaru temperatury oraz zdezynfekować ręce płynem antybakteryjnym zapewnianym przez Starostwo.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Budynek Starostwa należy opuścić niezwłocznie po załatwieniu sprawy.

Pracownicy obsługujący bezpośrednio mieszkańców winni mieć założone maseczki ochronne lub przyłbice oraz rękawiczki jednorazowe.

Informujemy, iż przy wejściu do budynku Starostwa wystawiona jest tymczasowa skrzynka podawcza, do której mieszkańcy mogą składać dokumenty dotyczące prowadzonych spraw. Istnieje również możliwość pobrania/wypełnienia druków urzędowych.

Godziny pracy Starostwa Powiatowego w Będzinie pozostają bez zmian.

Powyższe zasady zostały wprowadzone w nawiązaniu do regulacji prawnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.