Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Będzin

Szanowne Grono Pedagogiczne!


Drodzy Uczniowie!


Uczniowie klas maturalnych kończą dziś kolejny etap edukacji. Przez ostatnie kilka lat młodzież pogłębiała swoją wiedzę i umiejętności, rozwijając jednocześnie pasje i szlifując talenty. Dziś spieszymy z gratulacjami i podziękowaniami, choć w sposób znacznie różniący się od tego znanego nam dotychczas.


Ostatnie miesiące przyniosły nam zaskakujące wydarzenie, jakim jest pandemia koronawirusa. Okoliczność ta gwałtownie zaburzyła funkcjonowanie oświaty w całym kraju. Postawiła wszystkich nauczycieli i pedagogów, dyrektorów jak i uczniów - w nowej i niespotykanej dotąd sytuacji. Wierzę, że jeśli okażemy sobie wspólne zrozumienie i wsparcie, uda nam się pokonać zmęczenie i zniecierpliwienie oraz rozbudzimy nadzieję, że ten zły czas minie, a wtedy będziemy silniejsi i bogatsi o nowe doświadczenia.


Życzę wszystkim Maturzystom spokoju, wiary we własne siły, otwartości umysłu oraz wytrwałości w dążeniu do celu i realizacji swoich planów i marzeń, nie tylko tych szkolnych. Przede wszystkim jednak przekazuję życzenia świetnych wyników na egzaminie maturalnym, które pozwolą na realizację wszelkich zamierzeń.


Wszystkim Pedagogom natomiast składam serdeczne podziękowania za podejmowany codzienny trud edukacji i wychowania uczniów, przekładający się na coraz lepszą przyszłość Powiatu Będzińskiego. Wierzę, że Państwa zaangażowanie we wzorową organizację procesu kształcenia stwarza możliwość wszechstronnego rozwoju uczniów i zaowocuje licznymi osiągnięciami młodzieży.Sebastian Szaleniec


Starosta Będziński

  • 2020_04_24_List_Maturzysci1