Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Będzin

Starosta Będziński Sebastian Szaleniec i Wicestarosta Dariusz Waluszczyk spotkali się dziś z Wójtem Gminy Mierzęcice Grzegorzem Podlejskim, by omówić główne założenia i koncepcję przebudowy drogi powiatowej 4756 S - ulicy Dworskiej, Kościuszki i Kościelnej w gminie Mierzęcice.

W ramach zadania przebudowane zostaną zjazdy do posesji, istniejące chodniki, przystanki autobusowe oraz skrzyżowanie z drogą gminną. Uzupełnione zostaną elementy odwodnienia powierzchniowego - cieki, wpusty, przykanaliki. Dodatkowo zabudowany zostanie ciek betonowy wzdłuż jezdni z wyprowadzeniem wody do istniejącego rowu odwadniającego. Wyremontowanych zostanie 2296 mb drogi, 792 mb chodnika i 3800 mb pobocza ze zjazdami.