- Powiat Będziński zainwestował w duży projekt modernizacji sieci sanitariatów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie. Uczniowie i nauczyciele powinni czuć się w budynku szkoły komfortowo, warunki pracy to bardzo ważny element całości procesu dydaktycznego - podkreśla Starosta Będziński Sebastian Szaleniec.

Stare toalety nie były przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a placówka powinna być gotowa na przyjęcie uczniów, którzy takich udogodnień potrzebują. Baza lokalowa musi spełniać liczne normy określone aktami prawnymi.

Zamknięty etap remontu zrealizowanego ze środków Powiatu Będzińskiego kosztował 193 748,04 zł. Uczniowie cieszą się świeżo odnowionymi pomieszczeniami, a osoby z niepełnosprawnościami będą w pełni niezależne i samodzielne. Przeprowadzona inwestycja podniesie funkcjonalność budynku przy ul. 11 Listopada 3.