W 2019 roku Międzynarodowy Tydzień Mediacji odbywa się w dniach od 14 do 18 października a Dzień Mediacji przypada na czwartek 17 października. Kolejna edycja ogólnopolskiego projektu ma na celu upowszechnienie idei mediacji, jako narzędzia rozwiązywania konfliktów.

Wzorem lat ubiegłych, obchody mają na celu włączenie lokalnych środowisk do działań prowadzonych przez prezesów sądów, koordynatorów do spraw mediacji oraz sędziów, jak również współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, a wymiarem sprawiedliwości. Informacje o działaniach lokalnych są publikowane na stronach internetowych właściwych sądów okręgowych, a linki do nich znajdą się na witrynie Ministerstwa Sprawiedliwości.

HARMONOGRAM DYŻURÓW MEDIATORÓW

Uprzejmie informuję, że w Sądzie Rejonowym w Będzinie pełnione są dyżury mediatorów ze stowarzyszenia Centrum Komunikacji i Mediacji Dialog, którzy udzielają bezpłatnych porad na temat mediacji. Dyżury odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach od 16.00 do 18.00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Będzinie przy ulicy Jana Sączewskiego 23, sala rozpraw nr 103., a także pełnione są dyżury przez Mediatora ze Stowarzyszenia "Mediator Agere-de" w każdy czwarty poniedziałek miesiąca od godziny 15:30-17:30, sala rozpraw nr 103.

Ponadto, Sąd Rejonowy w Będzinie informuje, ze osobą pełniącą funkcję Koordynatora do spraw mediacji w Sądzie Okręgowym w Katowicach jest SSO Agata Stankiewicz - Rataj.

Więcej informacji- w tym druki, formularze, akty prawne dotyczące mediacji w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych i gospodarczych dostępne pod oficjalnym adresem strony http://mediacja.gov.pl/

(Sąd Rejonowy w Będzinie)