W piątek 11 października w Będzinie-Grodźcu miały miejsce obchody Dnia Działkowca, które zostały zorganizowane przez Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Grodziec”. Uczestniczył w nich między innymi Pełnomocnik Prezydenta Miasta Będzina Rafał Adamczyk.

Wręczone dziś zostały odznaki "Za zasługi dla ROD". Wyróżnienie to odebrali m. in.: w imieniu Starosty Będzińskiego Sebastiana Szaleńca Naczelnik Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego w Będzinie - Kamil Curyło oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta Będzina Rafał Adamczyk.

Rozpoczęcia obchodów dokonał Prezes Zarządu ROD „Grodziec”, który przywitał serdecznie wszystkich działkowców oraz zaproszonych gości. Następnie głos zabrał Pełnomocnik Prezydenta, składając działkowcom życzenia oraz gratulując zapału, sił i zaangażowania w działalność i funkcjonowanie ogródków działkowych.

Foto i tekst: mc

  • 2019_10_11_Dzien_Dzialkowca_Grodziec_1
  • 2019_10_11_Dzien_Dzialkowca_Grodziec_2
  • 2019_10_11_Dzien_Dzialkowca_Grodziec_3
  • 2019_10_11_Dzien_Dzialkowca_Grodziec_4