W piątek 11 października pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej zostali pierwszoklasiści z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie. W uroczystości udział wzięli nauczyciele, uczniowie i zaproszeni goście.

Uroczystość ślubowania rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły. Powiat Będziński reprezentowali Starosta Będziński Sebastian Szaleniec, oraz Wicestarosta Dariusz Waluszczyk. Oficjalnego otwarcia dokonała Dyrektor Liceum dr Agnieszka Hetman, która witając przybyłych gości, młodzież oraz całą społeczność szkolną, zaakcentowała wagę i doniosłość tego wydarzenia w życiu szkoły.

Następnie głos zabrał Starosta Będziński, który zwrócił się do uczniów klas pierwszych oraz dyrekcji i grona pedeagogicznego: - Drodzy Pierwszoklasiści! Składając dziś ślubowanie rozpoczynacie nowy etap życia, zdobywanie nowych doświadczeń, wiedzy i umiejętności. Z okazji z tej wyjątkowej uroczystości składam na ręce Pani Dyrektor oraz Nauczycieli - życzenia sukcesów w nauczaniu i kształtowaniu właściwych postaw wychowanków, a młodzieży szkolnej - wytrwałości, zapału, zaangażowania w realizację obranych celów.

W równie uroczystej atmosferze przebiegły obchody Dnia Edukacji Narodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie. Nauczyciele przyjęli życzenia sukcesów i satysfakcji z przekazywanej wiedzy, a uczniowie rozwoju pasji i zainteresowań.

Tekst: mc, pn

Foto: mc, CKZiu w Będzinie

  • 2019_10_11_Slubowanie_II_LO_001
  • 2019_10_11_Slubowanie_II_LO_002
  • 2019_10_11_Slubowanie_II_LO_003
  • 2019_10_11_Slubowanie_II_LO_004
  • 2019_10_11_Slubowanie_II_LO_005
  • 2019_10_11_Slubowanie_II_LO_006
  • 2019_10_11_Slubowanie_II_LO_007
  • 2019_10_11_Slubowanie_II_LO_008
  • 2019_10_11_Slubowanie_II_LO_009