Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA prowadzące punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego serdecznie zaprasza na spotkanie edukacyjne, którego tematem będzie mediacja. Otwarty wykład dla mieszkańców odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 we wtorek 15 października w godz. 13.00 - 15.00.

W ramach prelekcji mediator przybliży Państwu informacje na temat instytucji mediacji, jako pozasądowej formy rozwiązywania sporów. Spotkanie edukacyjne to także okazja do zapoznania się ze specyfiką pracy mediatora. W ramach seminarium chcielibyśmy zachęcić Państwa do rozwiązywania konfliktów w sposób polubowny, bez konieczności wnoszenia sprawy na wokandę sądową. Wykład jest elementem kampanii informacyjnej nt. mediacji, albowiem począwszy od 2020 r. mediacja będzie usługą świadczoną nieodpłatnie w punktach pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego. Słuchacze uczestniczący w spotkaniu będą mogli zadać mediatorowi pytania, a także otrzymają praktyczny poradnik nt. mediacji, wydany przez Stowarzyszenie DOGMA.

Źródło: Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA