W dniach 23-26 września Instruktor Gaszenia Pożarów Wewnętrznych asp. Bartosz Gadziała z Komendy Powiatowej PSP w Będzinie prowadził na terenie powiatu warsztaty szkoleniowe dla jednostek OSP z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych.

Zajęcia rozpoczynały się od tematyki BHP, ze zwróceniem szczególnym uwagi na problematykę nowotworową wśród strażaków. Instruktor omawiał występowanie czynników kancerogennych w środowisku pracy, następnie zapoznał druhów ze sposobami minimalizowania ryzyka zachorowania na nowotwór. Tematami głównej części warsztatów były zjawiska pożarowe, fizykochemia spalania oraz woda jako środek gaśniczy z elementami rozpoznania i wentylacji. W części praktycznej przedstawiony został proces spalania oraz zjawiska pożarowe na modelu domku z daszkiem. Na zakończenie warsztatów druhowie poznali techniki operowania prądami gaśniczymi oraz zasady zachowania strażaków podczas pożaru wewnętrznego.

Źródło zdjęć: 1-5 Gmina Bobrowniki, 6-8 OSP Żychcice, 9-12 OSP Dąbie