Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców miasta na XII sesję Rady Miejskiej Będzina, która odbędzie się w dniu 13 czerwca 2019 roku (czwartek) o godzinie 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20

Przedmiotem obrad sesji będzie:

  • Informacja Prezydenta Miasta Będzina o obchodach Święta Wolności i Solidarności w Gdańsku;
  • Rozpatrzenie raportu o stanie miasta Będzina za 2018 rok;
  • Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina z wykonania budżetu miasta Będzina za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym miasta Będzina za 2018 rok i udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Będzina z tytułu wykonania budżetu miasta Będzina za 2018 rok.