Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Będzin

W wyniku rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach na rok szkolny 2019/2020 pozostały wolne miejsca w następujących placówkach:

Nazwa placówki

Adres

Liczba

wolnych miejsc

Przedszkole Miejskie nr 1

42-500 Będzin

ul. Zawale 7

21

Przedszkole Miejskie nr 9

im. Wandy Chotomskiej

42-500 Będzin

ul. Ignacego Krasickiego 6

20

Przedszkole Miejskie nr 11

42-504 Będzin

ul. Podłosie 10

5

Przedszkole Miejskie nr 12

42-504 Będzin

ul. Radosna 8a

24

Przedszkole Miejskie nr 15

42-506 Będzin

ul. Norberta Barlickiego 75

15

Szkoła Podstawowa nr 8

im. Jana Pawła II

42-503 Będzin

ul. Orla 4

12

Szkoła Podstawowa nr 9

im. Noblistów Polskich

42-504 Będzin

ul. Jedności 38

3

Szkoła Podstawowa nr 11

im. Wł. Broniewskiego

42-500 Będzin

ul. W. Broniewskiego 12

8

Rodzice zainteresowani przyjęciem dziecka do przedszkola na wolne miejsca powinni w terminie od 13 do 15 maja 2019 roku złożyć w wybranej placówce wychowania przedszkolnego z wolnymi miejscami wniosek o przyjęcie w ramach postępowania uzupełniającego.

Przedszkola miejskie mogą przyjąć dzieci 2,5-letnie oraz w wieku od 3 do 6 lat, a oddziały zorganizowane w szkołach: w Szkole Podstawowej nr 8 i nr 9 – dzieci pięcioletnie i sześcioletnie, a w Szkole Podstawowej nr 11 – dzieci trzyletnie, czteroletnie, pięcioletnie i sześcioletnie.

20 maja 2019 roku o godz. 14.00 placówki organizujące postępowanie uzupełniające podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.