W Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka 4 maja 2019 roku odbył się uroczysty apel, poprzedzony przemarszem i mszą świętą w intencji strażaków.