Prowadzone przez miasto szkoły podstawowe przygotowują się do przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych w dniach od 15 do 17 kwietnia 2019 roku.

Dyrektorzy szkół skompletowali składy zespołów nadzorujących i w ten sposób bez przeszkód powinni przeprowadzić egzaminy.