Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Będzin

Muzeum Zagłębia w Będzinie uczestniczyło w festiwalu edukacyjnym, który odbył się 6 kwietnia 2019 roku w Katowicach.

Zorganizowany został przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach. Poza obszerną ofertą edukacyjną wydawców podręczników można było tam znaleźć stoiska różnych instytucji.

Muzeum Zagłębia w Będzinie prezentowało i promowało swoje obiekty, informując o możliwości ich zwiedzania, a także zachęcając obecnych na targach nauczycieli do zapoznania się z ofertą edukacyjną.

Pracownicy muzeum przeprowadzili lekcję pokazową pn. "Historia wielkanocnych zwyczajów", której tematyka dotyczyła obrzędowości słowiańskiej w zakresie tzw. Jarych Godów, będących swoistą słowiańską wersją późniejszej Wielkanocy.

Zrealizowano również warsztaty pn."Ozdoby wielkanocne w formie doniczki ekologicznej". Podczas warsztatów uczestnicy zaprojektowali swoje ekologiczne doniczki, które były wykonywane z plastikowych butelek, a następnie były dekorowane przepięknymi świąteczno - wiosennymi akcentami.

Stoisko oraz lekcja pokazowa cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających, którzy wyrazili chęć uczestniczenia w lekcjach muzealnych organizowanych oprzez Muzeum Zagłębia.